Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Doelgroepen

 • De Christoffelschool geeft speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen van 4 tot 12 jaar en aan leerlingen met een normaal tot hoog IQ (80-130) met complexe gedrags-, ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen.

Steunpuntschool autistisch spectrum stoornissen

Voor het geven van onderwijs aan leerlingen met kenmerken van autistisch spectrum stoornissen (ASS), is speciale deskundigheid nodig. Onze school is steunpuntschool op het gebied van ASS voor de andere scholen binnen de regio. Dit betekent dat er teambreed veel expertise en deskundigheid op het gebied van ASS aanwezig is: we hanteren een pictosysteem en er wordt gebruik gemaakt van de TEACH-methode.
 
Leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum en een specifieke complexe hulpvraag, kunnen in een reguliere of speciale groep geplaatst worden. In deze groepen wordt een veilige, gestructureerde en uitdagende leeromgeving gecreëerd.
 
Als leerlingen in een structuur-/zorggroep zitten, wordt samen met ouders bekeken of zij kunnen functioneren en integreren binnen reguliere groepen voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Begeleiding, maar ook de inrichting van het klaslokaal volgens TEACH-principes (instructiehoek, speelhoek, eethoek, time-outruimte, en snoezelruimte), is op de behoeften van deze leerlingen afgestemd.

De School

:

Help (nieuw venster)