Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

In cijfers

 • Resultaten en opbrengsten van ons onderwijs in de afgelopen jaren.
Een groot deel van onze uitstroom is gericht op het voortgezet speciaal onderwijs. De leerlingen zijn dan meestal 12 jaar. Sommige leerlingen stromen uit naar het praktijkonderwijs. Onze leerlingen met een normaal of hoog IQ stromen uit naar vmbo basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg of theoretische leerweg of havo. Bij tussentijdse uitstroom gaat een
aantal leerlingen naar het speciaal basisonderwijs.
 

UitstroomChristoffel.png 

De School

:

Help (nieuw venster)