Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Uitgangspunten

 • Centraal binnen de Christoffelschool staat onze visie op het onderwijs: speciale aandacht voor ieders mogelijkheden.
Het belangrijkste doel van ons onderwijs is dat onze leerlingen hun mogelijkheden zo goed mogelijk benutten. De basisprincipes hierbij zijn:
 • het bevorderen van de competentie (geloof en plezier in eigen kunnen);
 • het bevorderen van de relatie (het gevoel dat mensen je waarderen en met je willen omgaan);
 • en het bevorderen van de autonomie (het gevoel dat je iets kunt ondernemen, zonder dat anderen je daarbij moeten helpen).
Daarbij zijn drie uitgangspunten belangrijk:
 • het bevorderen van competenties
 • relatie
 • autonomie
Het einddoel is altijd een zo geïntegreerd en zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving. Wonen, dagbesteding of werk, burgerschap en vrijetijdsbesteding zijn hiervan de belangrijkste onderdelen.
 
We hebben extra zorg en aandacht voor de schoolse vakken, zoals taal, rekenen en lezen. Ook hebben we extra aandacht voor de vakgebieden ‘leren leren’, sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, communicatie en sociale vaardigheden.

Levensbeschouwing

Onze school is een algemeen bijzondere school. We gaan uit van gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Leerlingen, ouders en medewerkers met verschillende godsdiensten en uiteenlopende levensovertuigingen gaan bij ons op school met
respect met elkaar om.

De School

:

Help (nieuw venster)