Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

De School

 • De Christoffelschool geeft speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen van 4 tot 12 jaar en aan leerlingen met een normaal tot hoog IQ (80-130) en complexe gedrags-, ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen.

Flyer Christoffelschool 

Onze visie 

Ons uitgangspunt is steeds: speciale aandacht voor ieders mogelijkheden. In het kader van passend onderwijs zoeken we in elke situatie naar een passende oplossing voor elk kind.

Schoolgrootte

Wij hebben jaarlijks ongeveer 125 leerlingen die begeleid worden door rond de 40 deskundige en betrokken medewerkers. Leerlingen krijgen onderwijs
in relatief kleine groepen van ongeveer 12 tot 15 leerlingen.

Schoolklimaat

Het kind staat op onze school centraal. We vinden het belangrijk dat we een warm pedagogisch klimaat bieden waarin duidelijkheid en structuur de leerlingen veiligheid geven. Iedere leerling wordt gezien en gerespecteerd, waardoor school een plek is waar de leerling zich verder kan ontwikkelen.

Ouderbetrokkenheid 

Een goede samenwerking met ouders is voor ons essentieel. Goede afstemming tussen wat u thuis van uw kind ziet en wat we op school zien en
aanbieden, draagt bij aan het welzijn van uw kind. We vinden het daarom belangrijk om regelmatig contact te hebben.

De Onderwijsinspectie

Tijdens het laatste inspectiebezoek heeft de Inspectie van het Onderwijs onze school beoordeeld als voldoende en een basisarrangement toegekend.

De School

:

Help (nieuw venster)