Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Medezeggenschap

 • De medezeggenschapsraad (mr) is een bij de wet (Wet medezeggenschap op scholen) vastgesteld orgaan dat op iedere school bestaat.

In de mr zitten vertegenwoordigers van onze school en ouders van onze leerlingen. Dit orgaan fungeert als gesprekspartner voor de directie over schoolse zaken.

De mr wordt door de directie op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen de school. Er zijn ook zaken waar de directie de instemming of het advies van de mr voor nodig heeft.

Daarnaast heeft de mr initiatiefrecht. Dit betekent dat de mr aan de directie voorstellen kan doen over aangelegenheden die de school aangaan, of zijn standpunten kenbaar kan maken.

Reglement

Alle bevoegdheden van de mr en gmr en de procedure met betrekking tot de verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd.

 

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)