Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Directie

De schooldirecteur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het schoolbeleid, adviseert de regiodirecteur bij de vorming van het regionaal beleid en geeft leiding en sturing aan het onderwijs, de organisatie en medewerkers van de school.

 

Lindeman prof.png
 

Directeur

Lianne Lindeman

Regiodirecteur

De regiodirecteur geeft leiding aan de schooldirecteuren (behorende bij De Onderwijsspecialisten) van de regio Oost-Gelderland. Verder is hij belast met het ontwikkelen en uitvoeren van regionaal beleid en adviseert het bestuur over bovenregionaal beleid. Hij is ook verantwoordelijk voor de regievoering op de scholen en legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

Team

:

Help (nieuw venster)