Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Overig personeel

Intern begeleider

De intern begeleider ondersteunt de leraar bij alle hulpvragen van de leerlingen en onderhoudt contacten met externe instanties.

Vakleraar bewegingsonderwijs

Deze vakleraar verzorgt alle gymnastieklessen op school.

Combifunctionaris bewegingsonderwijs

Deze functionaris coördineert en ondersteunt naschoolse activiteiten bij (sport)verenigingen in de regio.

Systeembeheerder

De systeembeheerder ondersteunt de ICT-coördinator met als belangrijkste taak: het juist inzetten en verzorgen van hard- en software.

ICT-coördinator

De coördinator is het aanspreekpunt voor alles wat met computers & digiborden te maken heeft. Zij ondersteunen de leraren bij het maken van keuzes met betrekking tot de juiste leerstofgerichte software en scholen hen in het gebruik ervan. Ook worden ze betrokken bij projecten waarbij het gebruik van de computer een must is.

Schoollogopedist

Onze schoollogopediste geeft spraak-/taalles zowel individueel als in groepsverband en richt zich op andere communicatievormen (zoals gebaren en spraakcomputer).

Orthopedagoog

De orthopedagoog is betrokken bij het toelatingsonderzoek van nieuwe leerlingen en volgt door herhalingsonderzoeken de ontwikkeling van leerlingen vanaf het moment dat ze op onze school zijn aangenomen. Wanneer de ontwikkeling van een kind stagneert, stelt de orthopedagoog in samenwerking met de teamleider en/of klassenleiding een handelingsplan op om de ontwikkeling weer te stimuleren.

Medewerker administratie

Deze medewerker verzorgt alle administratieve werkzaamheden. 

Conciërge

De conciërge is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in het schoolgebouw. Hij draagt zorg voor de inventaris en de huishoudelijke dienst en verricht een aantal onderwijsondersteunende taken.

Jeugdarts

De jeugdarts verricht medisch onderzoek en is lid van de Commissie voor de Begeleiding.  

Team

:

Help (nieuw venster)