Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Vervanging

 • Met de invoering van de normjaartaak binnen het onderwijs hebben teamleden recht op vrije dagen.
Voor de vervanging bij ziekte, studieverlof, scholing en compensatieverlof hebben we vaste medewerkers. We streven ernaar zoveel mogelijk dezelfde personen in een groep te laten werken.

Omdat het noodzakelijk is dat de medewerkers van de school regelmatig worden bijgeschoold, worden de data van de studiedagen, die aan het begin van het schooljaar bekend zijn, in de jaarplanning opgenomen. Op deze dagen krijgen de leerlingen geen les.

Daarnaast kan het voorkomen dat een aantal leraren of klassenassistenten een cursus bezoekt die niet in het jaarschema is opgenomen.

Wijze van vervanging

Wanneer een leraar of klassenassistent ziek is, zal in eerste instantie altijd gezocht worden naar geschikte invalkrachten. Als een leraar afwezig is en vervanging niet mogelijk is, worden de leerlingen over andere groepen verdeeld. Dit geldt ook bij afwezigheid wegens studieverlof/scholing.

Team

:

Help (nieuw venster)