Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Klachtenregeling

 • Het kan voorkomen dat er een verschil van mening of zelfs een conflict ontstaat tussen ouders enerzijds en de school anderzijds. Dit kan er toe leiden dat u als ouder een klacht wilt indienen.
Dit is een vervelende en ongewenste situatie, voor u als ouders, maar zeker ook voor de school. Wij willen hierover met u in gesprek gaan om tot een goede oplossing te komen. Hier hebben we de volgende afspraken over gemaakt:
 • Wanneer er sprake is van een irritatie of een andere vorm van ongenoegen over de gang van zaken rond uw kind, dan kunt u dat in eerste instantie altijd met de groepsleraar van uw kind bespreken.
 • Heeft u het idee dat u hier geen bevredigend antwoord heeft gekregen of dat het probleem niet is opgelost, dan is de schooldirecteur de aangewezene om hierover met u in gesprek te treden.
 • Levert ook dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur (zijnde het bevoegd gezag van de school) van De Onderwijsspecialisten: T 026-353 74 80
 • Bij klachten van algemene aard waar u niet met de school uitkomt kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie:T 0348 - 40 52 45

Landelijke klachtencommissie Onderwijs
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T 030 - 280 95 90
F 030 - 280 95 91
info@onderwijsgeschillen.nl

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)