Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Bij ons op school is geen plaats voor seksistisch en ander discriminerend en/of intimiderend gedrag. Toch kan het gebeuren dat u geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag. Bespreek dit met de leraar of de directie van school. Of met een van onderstaande vertrouwenspersonen.

Interne vertrouwenspersoon van de school

De leerlingen en/of hun ouders kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen van onze school. De interne vertrouwenspersonen op school zijn:
 
Bertha Reuvekamp
 
Ankie Smeenk
 
T 0316 - 22 16 15

Externe vertrouwenspersonen

Wanneer ouders of leerlingen zich om welke reden dan ook niet tot de vertrouwenspersonen van de school willen wenden, hebben zij twee andere mogelijkheden om een melding te doen:
 • Bij de externe vertrouwenspersonen van De Onderwijsspecialisten -  onafhankelijke functionarissen die voor alle scholen van De Onderwijsspecialisten werken:

Chiene Hulst
M 06 - 45 43 42 66
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

Cor van Duinhoven
M 06 - 11 35 52 80
corvanduinhoven@externevertrouwenspersonen.nl

 • Bij de landelijke vertrouwensinspecteur van het onderwijs. Deze functionaris is hiervoor door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aangesteld en is belast is met de onderwerpen seksuele intimidatie, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering binnen scholen.
  T 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)