Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Indeling

 • Zowel in het speciaal, als in het voortgezet speciaal onderwijs zijn de leerlijnen van de CED-groep het uitgangspunt om volgens een doorgaande lijn te werken aan de kerndoelen van het ZML-onderwijs.

De kerndoelen voor het speciaal onderwijs vormen het uitgangspunt van ons onderwijs. Om de kerndoelen te halen, maken we gebruik van leerlijnen. De leerlijnen geven per leerjaar aan welke stappen genomen moeten worden en welke deelvaardigheden beheerst moeten worden om het einddoel te bereiken.

Leerlijnen

De leerlijnen voorzien in een breed onderwijsaanbod en bereiden de leerlingen voor op de toekomst op het gebied van wonen, dagbesteding/werk en vrije tijd. De niveau-indeling (twaalf niveaus) binnen de leerlijnen houdt rekening met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de leerlingen.

Door de leerlijnen kunnen leraren de ontwikkeling van de leerlingen beter volgen en hebben ze een leidraad om de doelen te behalen. Door het onderwijsaanbod te koppelen aan de leerlijnen, kunnen we betekenisvolle activiteiten aanbieden.

Ons onderwijs is opgedeeld in drie bouwen. Met differentiatie willen we bereiken, dat alle kinderen het onderwijs krijgen waarop zij recht hebben. Elke groep wordt begeleid door een groepsleraar en een klassenassistent.
 
Onderbouw: ervaren, ontdekken, spelen, exploreren
Middenbouw: trainen van vaardigheden
Bovenbouw: vastleggen en toepassen van vaardigheden 

Ons Onderwijs

:

Help (nieuw venster)