Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Commissie voor de begeleiding

 • De Commissie voor de Begeleiding (CvdB) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg.
De commissie komt maandelijks bijeen onder voorzitterschap van de directeur. Leden zijn de orthopedagoog, de jeugdarts en de intern begeleider. Op verzoek is ook leerling­gebonden personeel bij het overleg aanwezig. De CvdB plaatst nieuwe leerlingen en geeft adviezen aan het team over de begeleiding van de leerlingen op school. De leerkracht of intern begeleider informeert de ouders hierover.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)