Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leren en werken in bouwen

 • Sinds het schooljaar 2011-2012 zijn we op de Christoffelschool gestart met een nieuwe wijze van werken en leren in bouwen.
Om ieder kind het onderwijs en de zorg te geven waar hij/zij recht op heeft, hebben we leerlingen geplaatst volgens het homogene ontwikkelingsmodel. Dat wil zeggen dat we leerlingen met een vergelijkbare ontwikkeling zoveel mogelijk in één groep plaatsen. Natuurlijk zijn we ons er van bewust dat dit niet 100% dekkend kan zijn. Vandaar dat de leerlingen pas na intensief overleg worden geplaatst.

Hierdoor zal er minder differentiatie binnen de groep hoeven plaats te vinden, de groepsleiding krijgt hierdoor meer ruimte voor de begeleiding van de leerlingen.

Iedere groep wordt de gehele week begeleid door een leerkracht en een klassenassistent. Daarnaast heeft iedere bouw de beschikking over één dag extra ondersteuning in de diverse groepen. We hebben voor dit model gekozen om de begeleiding zo optimaal mogelijk af te stemmen op de hulpvraag van de leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

De inrichting van de lokalen voldoen aan de begeleidingsbehoefte van het kind en maken het aanbod betekenisvol.

Samen met u volgen we het proces en bespreken we op vastgestelde momenten de vordering van uw kind.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)