Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leerlingenzorg

 • Iedere leerling krijgt de zorg die hij nodig heeft. De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd door de orthopedagogen die aan onze school verbonden zijn.
Zijn er specifieke leer- en ontwikkelingsproblemen, dan is het gebruikelijk dat de klassenleiding, intern begeleider en u hier gezamenlijk over spreken. Soms leidt dit tot gericht onderzoek om de specifieke hulpvraag op te lossen. Het is mogelijk om de orthopedagoog te betrekken bij dit soort vragen.

De resultaten van een dergelijk onderzoek bespreken we met u en daarna met alle betrokken begeleiders op school. Vervolgens stellen we een handelingsplan op waarin we aangeven op welke manier uw kind het beste kan worden begeleid.

Interne begeleiding

 • De ondersteuning door intern begeleiders bestaat uit een aantal componenten:
 • organiseren en houden van een leerlingbespreking waaronder het handelings- of transitieplan;
 • begeleiden van teamleden bij een hulpvraag van een leerling;
 • samen met het management vernieuwingen in het onderwijsaanbod uitwerken en implementeren.

Begeleidingsgesprekken

De intern begeleider heeft regelmatig een gesprek met de klassenleiding van iedere groep, de orthopedagoog, de Commissie voor de Begeleiding en eventuele externe instanties over de desbetreffende leerling. Tijdens deze gesprekken worden de vorderingen van de leerlingen besproken.

Leerlingen kunnen door onze orthopedagoog getest worden. Wanneer er zich in het gedrag van de leerling problemen voordoen en/of wanneer de schoolvorderingen stagneren, zal de orthopedagoog, eventueel in overleg met u en de Commissie voor de Begeleiding, zoeken naar oplossingen.
 
Daarnaast worden de ontwikkelingen van de leerlingen twee keer per jaar besproken. Dit gebeurt groepsgewijs en deze bijeenkomsten staan onder leiding van de intern begeleider. De orthopedagoog, (school-)maatschappelijk werker, de logopedisten en vakleraar bewegingsonderwijs/muziek worden, indien nodig, geconsulteerd. De leraar is vervolgens verantwoordelijk voor de verslaglegging van alle relevante gegevens.

Persoonlijke aandacht

Er is op de Christoffelschool veel positieve aandacht voor communicatie, sociale en emotionele vaardigheden en de ontwikkeling van iedere leerling. Persoonlijke aandacht is hierbij heel belangrijk, evenals het voorbeeldgedrag van de teamleden.
 
De leerlingen kunnen altijd met vragen en zorgen terecht bij de begeleiders in de groep, bij de interne begeleider of de vertrouwenspersoon.

 

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)