Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Lesprogramma

​Voor alle leerlingen bestaat het onderwijsaanbod uit: 
 • sociaal-emotionele ontwikkeling, leren om te leren, spelontwikkeling, motoriek en zintuigen;
 • mondelinge taal, lezen, schriftelijke taal, rekenen, oriëntatie in tijd, oriëntatie in ruimte;
 • natuur en techniek, omgaan met de media, beeldend vormen;
 • kunstzinnige vorming en muziek, wonen, vrije tijd;
 • zwemmen en bewegingsonderwijs.

Speciaal onderwijs 

Kinderen leren al doende, tijdens hun spel. Op school zijn ze met allerlei activiteiten bezig. Ze bewegen, praten, zingen en bouwen. Wij spelen daarop in door ervoor te zorgen dat er veel materiaal is waarvan de leerlingen leren. Ook praten wij veel met hen over allerlei onderwerpen, zodat ze woorden leren en goed leren spreken of goed verstaanbaar zijn.
 
Ontwikkelingsgericht en betekenisvol onderwijs geldt voor het gehele onderwijs. Het begin van de basisontwikkeling start bij het jonge kind. Het is niet aan vakken gebonden, maar gaat daaraan vooraf.

We stimuleren onze leerlingen zich te ontwikkelen op de volgende gebieden:

 • actief zijn en initiatieven nemen
 • communiceren
 • samen spelen en samen werken
 • verkennen van de wereld
 • probleemoplossend denken
 • zelfsturing
 • zelfstandigheid

Lesprogramma

:

Help (nieuw venster)