Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Subsidies & sponsoring

Europees Sociaal Fonds

De Onderwijsspecialisten (ook de Christoffelschool) hebben bij het Europees Sociaal Fonds de afgelopen twee jaar (ESF) subsidie aangevraagd voor projecten voor arbeidstoeleiding. Het budget komt van het ministerie van Sociale Zaken. Deelname biedt ons de mogelijkheid arbeidstoeleiding, stages en de praktijkvakken een geweldige impuls te geven, verder te ontwikkelen en tot een groter succes te brengen voor   de leerlingen.

Sponsoring

Wij houden ons aan het convenant sponsoring, zoals dat door de PO-raad is vastgesteld. De school maakt geen gebruik van geld, goederen of diensten, waarvoor een sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband. Het volledige convenant kunt u vinden op de website van de PO-raad. 

Samenwerking

:

Help (nieuw venster)