Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leerklimaatonderzoek

 • Leerklimaatonderzoek van De Christoffel (De Onderwijsspecialisten)
November 2017
 
Dr. G.H.P van der Helm, drs. Karin Putman
 
In november 2017 heeft de Christoffelschool in samenwerking met de Hogeschool Leiden onderzoek gedaan naar het leerklimaat dat wordt ervaren door de leerlingen. Het leerklimaat is bepalend voor de sociaal-emotionele- en persoonlijkheidsontwikkeling van leerlingen en een voorwaarde voor didactische ontwikkeling. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van gevalideerde vragenlijsten.
 
Uit de resultaten is gebleken dat binnen de Christoffelschool in vergelijking tot andere scholen een zeer positief leerklimaat aanwezig is. Docenten zijn volgens de leerlingen responsief naar leerlingen, houden goed rekening met de beperkingen van de leerlingen en streven naar een optimale ontwikkeling binnen de mogelijkheden van de individuele leerlingen. De leerlingen voelen zich zeer veilig op school en rapporteren veel groei. Er is minder sprake van disruptief gedrag (schelden, pesten e.d.). Ook rapporteren de leerlingen veel ouderbetrokkenheid.
 
De Christoffelschool streeft ernaar regelmatig leerklimaatonderzoek te doen om deze kwetsbare groep leerlingen datgene te kunnen bieden wat ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en de docenten van de school daarin te ondersteunen. Tevens worden er in samenwerking met de Hogeschool Leiden in de toekomst door middel van praktijkgericht onderzoek in samenwerking met de leerkrachten gezocht naar antwoorden op dringende vragen vanuit de beroepspraktijk.
 
Dr. Peer van der Helm is lector aan het Expertisecentrum Jeugd bij de Hogeschool Leiden, drs. Karin Putman coördineert vanuit het Expertisecentrum Jeugd de onderzoeken.

Nieuws

:

Help (nieuw venster)