Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Indicatie

Commissie voor de Indicatiestelling

Wetgeving bepaalt dat een onafhankelijke commissie, de zogenaamde Commissie voor de Indicatiestelling (CvI), op basis van landelijk vastgestelde richtlijnen de uitspraak doet of het kind daadwerkelijk aangewezen is op het speciaal of voortgezet speciaal onderwijs.

Ouders ontvangen na het oriëntatiebezoek een aanvraagformulier voor indicatiestelling en, indien van toepassing, een nog in te vullen exemplaar van een onderwijskundig rapport.

Aanvraagformulier voor indicatiestelling

Op het aanvraagformulier staat waar u de aanvraag naar toe kunt sturen. De ingevulde gegevens geven de CvI de noodzakelijke informatie om de procedure verder in gang te zetten.
Wanneer een leerling direct na de zomervakantie bij ons op school wil starten is aanmelding bij de CvI vóór 1 mei noodzakelijk. Bij aanmeldingen na deze datum kan dit - gezien de tijd die de indicatieprocedure in beslag neemt - helaas niet gegarandeerd worden.

Het onderwijskundig rapport en dossier

Het onderwijskundig rapport is een door de wet voorgeschreven document dat moet worden ingevuld door de school die de leerling op dat moment bezoekt. Het rapport maakt deel uit van een dossier dat ouders de CvI moeten aanleveren en dat daarnaast ook recente medische, psychologische en maatschappelijke gegevens bevat.
 
Op basis van het dossier adviseert de CvI of het kind geïndiceerd kan worden voor ons type onderwijs: cluster 3-onderwijs.

Aanmelden

:

Help (nieuw venster)