Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Tegemoetkomingen

Wajong-uitkering

Iedere jongere met een lichamelijke, verstandelijke en/of niet-zichtbare beperking heeft recht op de Wajonguitkering. Het UWV bepaalt of iemand arbeidsongeschikt is en zo ja, in welke mate. Belangrijk is dat deze uitkering net na de zeventiende verjaardag van de leerling wordt aangevraagd. Voor verdere informatie kunt u terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker.

De TOG

De TOG is de Tegemoetkoming Onderhoudskosten Gehandicapte kinderen. Deze bijdrage is bedoeld voor mensen die thuis een kind verzorgen dat blijvend of voorlopig blijvend gehandicapt is.

U krijgt een TOG voor de verzorging van een ernstig ziek of gehandicapt kind als:

 • u in Nederland woont en werkt en;
 • uw kind bij u thuis woont in Nederland en;
 • uw kind 3 jaar of ouder is, maar jonger dan 18 en;
 • uw kind een AWBZ-indicatie heeft voor gemiddeld 10 uur zorg of meer per week en;
 • u voor de verzorging geen commerciële vergoeding krijgt uit Nederland of het buitenland en;
 • u geen andere vergoeding krijgt uit Nederland of het buitenland die lijkt op TOG.

Om een aanvraagformulier op te vragen belt u naar de afdeling TOG van de Sociale Verzekeringsbank in Roermond, telefoon: 0475 – 36 80 40.

Studiefinanciering

Vanaf 18 jaar vervalt het recht op kinderbijslag. De leerlingen komen dan in aanmerking voor een tegemoetkoming scholieren.

In het schooljaar dat de leerling 18 jaar wordt, kan hij drie maanden voor het 18e jaar, VO 18+ aanvragen. De studiefinanciering VO 18+ is voor alle leerlingen en niet inkomensafhankelijk.

Participatiewet

Naar verwachting gaat per 1 januari 2015 de Participatiewet in. In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samengevoegd. Dit heeft mogelijk gevolgen voor het vervolgtraject van leerlingen naar een toekomstige arbeidsplek.
Voor meer informatie over actuele ontwikkelingen kunt u terecht bij de schooldirecteur. Zie ook informatie over AWBZ-regeling:

AWBZ-regeling

In 2015 worden er wijzigingen verwacht in de regeling Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit heeft mogelijk gevolgen voor de AWBZ-aanvraag van uw kind en het vervolgtraject van leerlingen naar een toekomstige dagbesteding. Voor meer informatie over actuele ontwikkelingen kunt u terecht bij de schooldirecteur. 


 

Financieel

:

Help (nieuw venster)