Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Allerlei

 • De veiligheid is een belangrijk onderdeel van het schoolklimaat.

Veiligheid

Wij zijn continu bezig om processen te verbeteren voor een optimale veiligheid op het gebied van arbo en brandveiligheid van het gebouw. Met de leerlingen oefenen we het ontruimen van het gebouw om in geval van calamiteiten de acties hierbij zo goed mogelijk te laten verlopen. We oefenen dit tweemaal per jaar. Eenmaal aangekondigd en eenmaal onaangekondigd.

Weeralarm

Als er een weeralarm afgegeven wordt door het KNMI en de leerlingen zijn op school, dan is het aan u of u uw kind eerder wilt komen ophalen. Dit geldt ook voor de leerlingen die door het vervoersbedrijf gebracht en gehaald worden. Als u besluit uw kind niet te laten gaan, dient u dit telefonisch aan ons door te geven en zelf de noodzakelijke maatregelen te treffen voor het vervoer en dergelijke.
 
Mocht het vervoersbedrijf besluiten de leerlingen eerder te willen halen, dan zullen alleen die leerlingen meegaan waarvan de ouder de school telefonisch bevestigd heeft hiervan op de hoogte te zijn. De school neemt hierin geen actie. Een aantal gemeentes heeft ouders geïnformeerd wanneer zij het schoolvervoer wel en niet door laten gaan bij een weeralarm.

Kleding

Wij hechten er – samen met u – waarde aan dat uw kind schoon en verzorgd op school komt. Binnen het schoolgebouw worden geen petten gedragen. We letten op de teksten en afbeeldingen op de kleding van uw kinderen. Als de kleding van een kind afwijkt van bovengenoemde regels, wordt hij hierop aangesproken.

Medicijnen

Het is van belang dat er voldoende medicijnen op school aanwezig zijn voor de leerlingen, die medicijnen slikken onder schooltijd. De leraar geeft op tijd aan wanneer deze voorraad aangevuld moet worden. Ook voor leerlingen die alleen ’s ochtends thuis medicijnen slikken, is het handig om een klein voorraadje op school te hebben, voor als vergeten wordt ’s ochtends medicijnen in te nemen.

Mobiele telefoon en waardevolle spullen

Mobiele telefoons staan onder lestijd uit. Waardevolle spullen worden tijdens de dag bewaard in een kluisje.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)