Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Lestijden

Schooltijden

Voor alle leerlingen zijn de schooltijden van maandag tot en met vrijdag van 08.45 uur tot 14.15 uur. In de ochtend is er een kwartier pauze. Tijdens de middagpauze kunnen leerlingen onder toezicht van teamleden lunchen. De pauzetijden wisselen per​ groep. Voor leerlingen die bij het eten geholpen moeten worden, is assistentie aanwezig.

Onderwijsuren per jaar

Onze leerlingen moeten over 8 schooljaren minimaal 7.520 uur onderwijs krijgen. Onze vakantieregeling en jaarplanning zijn op deze aantallen gebaseerd.

Vrijstellingen en ontheffingen

In sommige gevallen kunnen kinderen niet het voorgeschreven aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. U wordt verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar of het moment waarop uw kind naar school gaat te bespreken met de schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of er vrijstelling wordt verleend of kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstellingen en ontheffingen kunt u terecht bij de schoolleiding.

Begin van de schooldag

We gaan ervan uit dat leerlingen op zijn vroegst om 08:30 uur worden afgezet bij school. Vanaf dat moment is de leraar of onderwijsassistent in het lokaal aanwezig en zijn de leerlingen welkom in het lokaal en is toezicht op het schoolplein.

Einde van de schooldag

Wij zorgen ervoor dat we om 14.15 uur met de kinderen klaar staan. De taxichauffeurs melden zich. Dan zeggen de leraar en de kinderen elkaar gedag en neemt de taxichauffeur de kinderen mee. Collega’s wachten tot het laatste kind is opgehaald.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)