Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ziekte & verzuim

 • Als uw kind ziek is, vragen we u dringend dit vóór 08.30 uur door te geven aan de administratie van de school T 0316 - 22 16 15.
U moet dit ook doorgeven aan de vervoersmaatschappij waarmee uw kind reist.

Schoolverzuim

Schoolverzuim - anders dan bij ziekte - is niet toegestaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eist van de scholen dat ongeoorloofd schoolverzuim direct gemeld wordt bij de leerplichtambtenaar.

Verlofregeling in bijzondere omstandigheden

Alleen in uitzonderingsgevallen kan een kind bijzonder verlof krijgen. Dit geldt voor: 
 • familieomstandigheden;
 • vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging;
 • vakantie: wanneer het kind vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders alleen buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. De ouders moeten in dat geval een schriftelijke verklaring van de werkgever overleggen.

In alle gevallen moet u minimaal één week voor het verzuim een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur van de school. Een aanvraagformulier is bij de administratie verkrijgbaar.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)