Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Vakanties & vrije dagen

 • De eerste schooldag is op maandag 20 augustus 2018. Aan het begin van het nieuwe schooljaar delen we de jaarplanning uit. Naast vakanties, staan hierop schoolactiviteiten en studiedagen vermeld.

Jaarplanning 2018-2019

vakantie van t/m
Herfstvakantie​ 15 oktober​ 19 oktober​
Kerstvakantie​ 24 december​ 4 januari​
Voorjaarsvakantie 4 maart 8 mart
Studiedag 2 april -
Goede vrijdag​
19 april
-
​Pasen 22 april
-
​Meivakantie 29 april
10 mei
Hemelvaart
30 mei
31 mei
​​Pinksteren 10 juni
-
Studiedag ​28 juni -​
​Zomervakantie ​8 juli ​16 augustus​

Vrije dagen

Het speciaal onderwijs heeft vijf dagen geen les in verband met scholing van de leraren (studiedagen).

Bijzonder verlof

Alleen in uitzonderingsgevallen kan een kind bijzonder verlof krijgen. Dit geldt voor:
 • familieomstandigheden;
 • vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging;
 • vakantie: wanneer het kind vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. De ouders moeten in dat geval een schriftelijke verklaring van de werkgever overleggen.

In alle gevallen dient u minimaal één week vóór het verzuim een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de directie van de school.

De school mag dus geen verlof geven voor:

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkopere periode;
 • een uitnodiging van familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte;
 • verlof voor één kind omdat andere kinderen uit het gezin al, of nog vrij zijn.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)